Nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Chúng tôi kính gửi tới quý khách hàng mẫu Kỷ Niệm 90 năm dành riêng cho sự kiện này.

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ thiết kế mẫu theo yêu cầu riêng của khách hàng (miễn phí).
các bạn cũng có thể tham khảo một số mẫu kỷ niệm chương khác 

 

Quý khách chọn được mẫu ưng ý, chúng tôi sẽ thiết kế nội dung để phù hợp với chương trình và mục đích của khách hàng.

Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 206

Liên Hệ
Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 205

Liên Hệ
Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 204

Liên Hệ
Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 203

Liên Hệ
Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 202

Liên Hệ
Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 201

Liên Hệ
Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 200

Liên Hệ
Kỷ niệm chương pha lê

Kỷ niệm chương pha lê 199

Liên Hệ

Kỷ niệm chương thủy tinh

Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT51

85.000 VND
Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT50

85.000 VND
Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT49

85.000 VND
Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT48

85.000 VND
Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT47

95.000 VND
Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT46

95.000 VND
Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT45

85.000 VND
Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh

Kỷ niệm chương thủy tinh TT44

85.000 VND
1 1