Kỷ niệm chương pha lê là món quà tặng vinh danh, ghi nhận và đánh giá thành tích cá nhân, tập thể hay một đơn vị doanh nghiệp... có thành tích tốt nhất, đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao giá trị bản thân, tập thể được nhận.

ĐẶT HÀNG
Lien he Duc Dat